Søg

EN AFTEN MED ALTERNATIVET OG KRYPTO KLUBBEN

“KRYPTOVALUTAER OG BLOCKCHAIN KAN ENDE MED AT GØRE REGERINGER OVERFLØDIGE”


Ugentlig Udvikling

Igår d. 30/5 var jeg inviteret til møde hos Alternativet, angående formulering af deres politik på kryptovaluta og blockchain området. 

 I den forbindelse har Rolf Bjerre fra Alternativet lanceret et åbent forum kaldet ‘Krypto Klubben’, hvor de på fast basis mødes og diskuterer kryptovaluta og blockchain, og hvordan Alternativets fremtidige politik kan skal forholde sig til disse nye teknologier.

Som det progressive parti Alternativet nu engang er, med en vis åbenhed overfor nye strømninger, forholder de sig som udgangspunkt positivt over for kryptovaluta og blockchain teknologi, men er samtidig også bevidste om de negative sider der findes.

Velkommen i klubben

Igår kl. 19 ankom jeg altså derfor til Alternativets hovedkontor tæt på Kongens Have i indre by, og blev begejstret modtaget af Rolf Bjerre, der ønskede mig hjerteligt velkommen, og fortalte mig lidt om hvordan arbejdsgruppen fungerer, og hvilke problemstillinger den tager under behandling.

 Rolf Bjerre er ’vision leader’ i gruppen, men har formået at inddrage mange udefrakommende eksperter i arbejdsprocessen, til at hjælpe med at forstå teknologiens fordele og bagdele, samt at konkret formulere politik på området — specielt Peter Busk, som er ’mission leader’ og tidligere Liberal Alliance medlem, har ydet en stor indsats.

Alle tilstedeværende fik lov at præsentere sig, og på typisk Alternativ’sk facon blev de personlige præsentationerne hjertelige og åbne, og angik både de tilstedeværendes professionelle og følelsesmæssige tilstand — man er vel et grønt parti!

Emner til behandling

Herefter gik arbejdet igang med at prøve at formulere en politik.

Udgangspunkt var et internt arbejdsdokument udarbejdet af gruppen opdelt i centrale emner, som vi gennemgik og diskuterede frem og tilbage ud fra.

Dette var nogle af de mest interessante emner der blev diskuteret:

Frygt for kode

De fleste ved mødet var i mere eller mindre grad kryptovaluta entusiaster, men der var også folk fra den gamle skole, der stadig var ret skeptiske overfor det hele — hvilket bidrog til en klædelig debat, der ikke fik lov til at stikke af i fantastiske fremtidsforestillinger.

Et af de punkter der blev formuleret frygt for, var den tiltro til kode man finder i store dele af kryptovaluta- og blockchain-miljøet.

Dette har baggrund i at kryptovaluta og blockchain teknologien, for en stor del prøver at fjerne nogle af de negative konsekvenser ved menneskelig grådighed, der tit viser sig ved centralisering af magt. 

 Dette gøres ved at overlade beslutningsprocesser til allerede programmeret kode, der af sig selv står og afvikler sig selv, uden behov for menneskelig indgriben.

Der udtryktes mistro til dette, på helt basalt niveau ved, ved ’om man nu også kunne stole på denne her kode’.

Dette er et stort spørgsmål, og svaret på det blev hurtigt lidt teknisk, men der fandt sig efterhånden en fælles forståelse frem for, at man ved at fjerne de menneskelige beslutningsprocesser fra visse dele af systemerne, kunne undgå ihvertfald en del af de magtkampe og korruption, der tit findes indenfor de økonomiske institutioner i samfundet.

Andelstanken

En interessant analogi der blev luftet ved mødet, var hvorledes beslutningsprocesserne i de decentraliserede krypto/blockchain projekter, er igang med at genopfinde de demokratiske processer indenfor projekterne selv, og faktisk minder en del om opbygningen af andelsbevægelsen, som vi jo har så stærk en historik med i Danmark.

Denne analogi bygger på, at der i kryptovaluta og blockchain teknologien i stor grad, ligesom med andelsbevægelsen, er fokus på, at det er folk selv der går sammen om at skabe et nyt økonomisk- og databehandlingssystem.

Dette system er som udgangspunkt bundet i, at de involverede er dem der bestemmer, og at der ikke findes én central aktør der skal skumme fløden — fordelene og profitterne skal komme brugerne til gode — præcis som andelsforeningens overskud skulle komme andelshaverne til gode.

En anden del af som er sammenlignelig, er opbygningen af nye beslutningsprocesser — hvad der selvfølgelig er nødvendigt i enhver ny organisation.

Her finder man også at kryptovaluta og blockchain projekterne bevæger sig igennem samme proces som andelsbevægelserne gjorde, hvor udgangspunktet er at hver medvirkende/medejer har en stemme, men at udviklingen hurtigt går i retning af at stemmeretten overdrages til en selvvalgt aktør, der så står får at deltage i den politiske del af arbejdet indenfor projektet.

Behandling af personlige oplysninger

Et andet punkt der var generel positiv stemning til rundt om bordet, var den måde som blockchain teknologi kan hjælpe os med at opbevare personlige oplysninger på en forsvarlig måde, og give den enkelte person mere kontrol med hvilke personlige oplysninger man deler, hvilke platforme man deler disse oplysninger med, og i hvilken periode man gør det.

Det blev pointeret, at udviklingen med internet og sociale medier er gået så stærkt, at den deraf følgende deling af personlige oplysninger aldrig rigtigt er blevet ordentligt varetaget — også set med de danske læk af borgernes CPR-numre, som staten må tage sin del af ansvaret for.

Dette findes der løsninger på vha. blockchain teknologi, og specielt på dette område vil Alternativet nok adoptere en klart positiv politik, da dette simpelthen vil være en bedre løsning, der kommer folket til gode, og genskaber det enkelte individs kontrol med sine egne oplysninger.

Lidt politisk har man vel lov at være

Eftersom Alternativet er et politisk parti, blev der ved de enkelte punkter selvfølgelig også overvejet hvordan man bedst kunne positionere sig ift. de andre partier, hvordan diverse emner skulle behandles ift. den politiske proces, samt hvordan det hele ville tage sig ud i turen gennem medie møllen.

For mig var disse diskussioner ærligt talt præcis hvad jeg ikke kan lide hvad politik, men dette er selvfølgelig en virkelighed Alternativet som en del af Folketinget bliver nødt til at forholde sig til.

Det skal dog siges til Rolf Bjerre og Alternativets fordel, at der var en klar generel begejstring for effektivisering, selv hvis det fører til afvikling af dele af det offentlige politiske system — som jo ellers er lidt som at save den gren over man selv sidder på for det politiske parti.

Pas På Paragrafferne

Den sidste del af mødet gik med at diskutere forslag til diverse paragraffer, der kunne repræsentere en mere konkret formuleret tilgang til Alternativets politik området for kryptovalutaer og blockchain teknologi.

Støtte til kryptovaluta & blockchain — regulering dog nødvendig

Disse paragraffer præsenterede overordnet set Alternativets holdning om, at der findes masser af fordele ved at implementere krypto/blockchain i samfundet, men at de samtidig skal fungere på en lovlig måde der respekterer den gældende samfundsorden.

I de forskellige paragraffer nævntes bl.a. behovet for:

• fuld gennemtestning af DLT-teknologi før implementering,

• en vis kontrol med hvilke handler der gennemføres gennem KYC-registrering på krypto-børser og beskatning af kursgevinster på handel med kryptovaluta

• en mulig forbydelse af ‘privacy coins’

• at ICO’er underlægges gældende lovgivning og eksisterende offentlige finansielle institutioner

• udarbejdelse af en kontrolproces ved implementering af smarte kontrakter i samfundet — fx ifm tinglysning

• en introduktion af en statskontrolleret kryptovaluta — ‘Krypto Kronen’

Specielt det sidste punkt med introduktion af en ‘Krypto Krone’ fandtes der en del begejstring for, selvom det var klart at ideen stadig var i sin tidlige udviklingsfase.

Aftenens sidste stråler

Efter disse interessante diskussioner som alle foregik på et ret højt vidensniveau, gik mødet over i en snak om løst og fast indenfor krypto/blockchain-verdenen, og der blev fortalt både gode og sjove anekdoter, fra deltagernes personlige oplevelser med kryptovaluta og blockchain.

Til sidst tog Rolf Bjerre igen ordet, og afrundede på galant vis mødet med en opsummering af aftenens snakken.

Herefter blev der afspillet et gammelt men interessant interview med kryptovaluta entusiasten Rick Falkvinge (der ligesom Rolf Bjerre har baggrund i Piratpartiet), før vi alle forlod Alternativets hovedkontor, og vendte tilbage de københavnske gader, der lå badet i aftensolens sidste stråler.

Videoen med Rick Falkvinge kan ses her:KONTAKT

© 2018 af Jens Ibsen & Johan Stockmarr